Privacy policy

Onze handelsnaam is SweetFlow, gevestigd aan de Wulp 81, 8103BV in Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SweetFlow
Wulp 81

8103 BV Raalte

Nederland

T: 023342218
E: sweetflowshop@gmail.com

Contactpersoon voor privacy zaken
Milena Bril - Lorkeers

SweetFlow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Over ons privacybeleid

SweetFlow geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SweetFlow. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens boven aan deze pagina van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

SweetFlow verwerkt persoonsgegevens van klanten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die SweetFLow kan verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. IP-adres;
 7. Gebruikersnaam
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier of onder het kopje opmerking in de winkelwagen

Waarom heeft SweetFlow je gegevens nodig

Op onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. SweetFlow verwerkt je persoonsgegevens om o.a je bestelling te kunnen leveren, om je te kunnen factureren en eventueel om schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch contact met je op te nemen als wij een vraag hebben over je bestelling.

Hieronder vindt je een lijst voor welke doeleinde we je persoonsgegevens nog meer kunnen gebruiken:

 1. Om diensten te verlenen en te factureren.
 2. Om bestellingen af te handelen en klanten te informeren over het verloop daarvan.
 3. Om met klanten te communiceren (waaronder het verzenden van berichten).
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden.
 5. Om de diensten op de wensen van de klanten af te stemmen.
 6. Om de diensten te optimaliseren.
 7. Om extra diensten en voordelen aan te bieden.
 8. Om klanten te informeren over producten, aanbiedingen en acties van SweetFlow
 9. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien daarvoor toestemming is gegeven.
 10. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien SweetFlow daartoe verplicht is op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).
 11. Om te controleren of klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
 12. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 13. Om identiteiten te verifiëren en fraude tegen te gaan.

Prijsvragen:

Als je meedoet aan een actie- of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. We schrijven je niet automatisch in op onze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven:

Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, sturen wij maximaal 1 keer per maand een nieuwsbrief met daarin nieuwtjes, acties en mededelingen. Je kunt je op ieder ogenblik uitschrijven. Dit kan door te klikken op de afmeld- link in onze nieuwsbrieven. De link staat onderaan in iedere nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding - 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Je hebt het recht om:

 • Al je gegevens te laten verwijderen. Dat betekent wel dat je niet meer bij ons kunt bestellen omdat we de gegevens nodig hebben om je bestelling te verwerken.
 • Te weten welke gegevens we van jou bewaren. De meeste gegevens staan ook in jouw account.
 • Een elektronische kopie van die gegevens te hebben.
 • Niet-correcte gegevens te wijzigen. Je kunt dit ook zelf doen in je account.
 • Je kunt je op ieder ogenblik uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Je kunt dit doen in je account of in de uitschrijf-link die onderaan in al onze nieuwsbrieven staat.

Beveiligen

SweetFlow neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SweetFlow maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
 

© 2014 - 2024 Sweet Flow | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel